קישורים שונים
 
  עדכון-גנבות בקר
לחברים שלום.
פעילות של כוחות מג"ב ,יחידות המתנדבים והיחידות המיוחדות הביאו לתפיסת שתי חוליות גנבי בקר במושבים:בית-אלעזרי ובניה ,כפי שכבר דיווחנו בעבר.לפני כשלשה שבועות נתפס " יעד מרכזי " נוסף של המשטרה,בנושא גניבות עגלים ,מר סאנוסי סארחין מחולית כפר אידנא.הנ"ל היה שני בחשיבותו בהיררכיה " הגנבית" למר עוואד אל מצרי אשר נתפס גם הוא חושד לפני כן.

ארבעת המעצרים שתוארו לעיל ופעולות מיגון ועירנות של הרפתנים,הביאו לשקט יחסי באיזור המרכז והדרום בנושא גנבות הבקר.

מוקד פעילות גנבי הבקר עבר לנגב.(כנראה ע"י חולית גנבים מקומיים ולא פלשתינאים).

בכנס שותפויות של מג"ב ובהערכת מצב במחט"ב מג"ב מרכז ,בהם השתתפנו השבוע, הובעה הערכת מודיעין כי לקראת חגי תשרי השנה ובפרוס עלינו חודש הראמדן ,אשר נופל השנה גם הוא בתשרי אנו צפויים להתחשדות גל גניבות הבקר.

יש להמנע משאננות יתר העלולה לנבוע מההפוגה הקצרה בגניבות הבקר ,אשר סיבותיה תוארו לעיל.

יש לגלות עירנות ,למגן ולעדכן הח"מ על גינבות ותופעות וחשדות הקשורות בהם.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ