קישורים שונים
 
  עמדנו במשימה
בסיכום ראשון של איסוף וקליטת חלב גולמי

בקר, כבשים ועזים,

עמד הענף במשימה - לא נשפך חלב !אומנם התוכנית היתה מאוד גבולית

וכמובן היו כמה בלת"מים,

אך בשיתוף פעולה של כל הגורמים בענף

ומציאת פתרונות "תוך כדי",

אספנו את כל החלב מהמשקים

ולאחר כל בדיקות הסף

אנו קולטים את כל החלב במחלבות .להתראות באתגר הבא ,שייקה ואפרימועצת החלב

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ