קישורים שונים
 
  93 מושבים, קיבוצים וחברות חקלאיות תובעים זכויות בתנובה
93 מושבים, קיבוצים וחברות חקלאיות תובעים זכויות בתנובה

מאת עמירם כהן, פורסם באתר ה"ארץ"


90 מושבים וחברות חקלאיות ושלושה קיבוצים הגישו לרשם האגודות השיתופיות, עו"ד אורי זליגמן, תביעות לקבלת זכויות חברים בתנובה ו/או הגדלת שיעור הזכויות שנרשמו להם בהליך שיוך מניות האגודה לחבריה (תנובה היא אגודה שיתופית מרכזית) - כך לפי מכתב לבעלי המניות ששיגרו במשותף תנובה והמטה להסדר חובות הקיבוצים. מהמכתב עולה עוד שתנובה תפריש 100 מיליון דולר (10% מהזכויות) מהתמורה שתקבל ממכירת מניותיה לאייפקס-מבטח שמיר במטרה להבטיח מקור כספי לפיצוי התובעים, אם רשם האגודות השיתופיות יקבל את תביעותיהם.

חבר בהנהלת תנובה אמר ל-TheMarker כי הרשם ידחה על הסף לפחות שני שליש מהתביעות, מפני שהתובעים לא הצליחו לגבות את תביעותיהם במסמכים וראיות המוכיחות כי קופחו בחלוקת הזכויות, או שתנובה לא רשמה אותם כחברים באגודה אף שמילאו את כל חובותיהם. לדברי אותו חבר הנהלה יישארו לבדיקה נוספת 3%-4% מהתביעות, ולבסוף עשויים להיגרע מהתמורה מיליוני שקלים בודדים בלבד, והכסף שהופרש כבטוחה יחולק בין בעלי המניות לפי חלקם היחסי באגודה. על המכתב דיווח שבועון הקיבוצים "הדף הירוק".


ובתוך כך-
דאגה בקיבוצים ובמושבים: מאיר שמיר לא הציג ערבות בנקאית לעסקת תנובה

הערבות בסך 250 מיליון דולר נועדה להבטיח מימוש אופציית הפוט שנתן שמיר לבעלי המניות. מבטח שמיר: החברה עומדת בתנאי ההסכם

שבוע ימים לפני המועד שקבעה תנובה לסגירה של עסקת מכירתה לאייפקס-מבטח שמיר, הובעה אתמול דאגה על ידי מקורות כלכליים בכירים בקיבוצים ובמושבים: מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר, עדיין לא הציגה ערבות בנקאית להבטחת מימוש אופציית הפוט שנתנה לבעלי המניות אשר החליטו להישאר בתנובה. המדובר באופציה למכור למבטח את אחזקותיהם בתנובה במחיר העסקה בתקופה של 3 שנים.

כדי להבטיח את מימוש האופציה, נקבע כי מבטח תעמיד לבעלי המניות שיישארו בתנובה ערבות בנקאית בסך 250 מיליון דולר. 25% מבעלי המניות הודיעו כי לא ימכרו את אחזקותיהם במועד הסגירה (קלוזינג) ויחזיקו באופציה; כ-21.9% מהם יחזיקו במניות באמצעות התאגידים הכלכליים האזוריים של הקיבוצים.

בכיר בתאגידים הכלכליים של הקיבוצים אמר כי לא ניתן היה לקבל ממבטח שמיר הסבר מדוע מתעכבת הגשת הערבות. ואולם ההערכה בתאגידים היא שמבטח מתקשה בהשגת הערבות. בנק הפועלים, המלווה הפיננסי של מבטח שמיר בעסקת תנובה, אמור לתת ערבות זו.

"הערבות היא תנאי מתלה לקיום עסקת תנובה והיא צריכה להיות לשביעות רצונם של החברים הנשארים בתנובה, שרובם קיבוצים", אמר הבכיר. "לכן עלייה להינתן בעוד מועד לפני הקלוזינג, כדי לאפשר בכך לבעלי המניות, המונים עשרות רבות של משקים, לבדוק אותה.

"יש רושם שמשום מה לא אצה הדרך לאייפקס-מבטח שמיר להביא את העסקה לידי גמר. צריך להיות ברור לכולם: לא יהיה קלוזינג ולא תהיה מכירה לפני שהערבות הזו תינתן במלואה ותאושר על ידי החברים הנשארים בתנובה".

בתגובה אמר דובר מבטח שמיר: "החברה עומדת בתנאי ההסכם וביום הקלוזינג היא תציג את הערבות הבנקאית כפי שהתחייבה בהסכם למכירת תנובה".

במגזר החקלאי אמרו כי מכשול נוסף בפני סגירת העסקה היא העובדה שרשם האגודות השיתופיות עדיין לא אישר אותה. הסיבה לכך היא שהחוקר המיוחד אשר מונה לבחון אותה עדיין לא סיים את עבודתו - והוא רחוק מלסיים אותה. לדבריהם, אין סיכוי שהעסקה תיסגר בשבועות הקרובים.

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ