קישורים שונים
 
  בקשה מיוחדת
במסגרת המסורת של העזרה ההדדית בענף ,אנו מבקשים לקנות 30-40 עגלות הרות,
לצורך שיקום רפתות שנפגעו מקטרת העור.
משקים מתבקשים לגלות רצון טוב ,ונכונות לעזרה.
נא לפנות לרכז התארגנות יח"מ שמיל בלברמן טלפון 054-7915081
או לדוד בן עוזיאל בהתאחדות מגדלי בקר .טלפון 052-3728755

תודה
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ