קישורים שונים
 
  כנס לזכרו של ד"ר שמעון רחמלביץ'
ביום שלישי ה- 27/11/07 התקיים בבאר טוביה כמדי שנה הכנס לזכרו של ד"ר שמעון רחמלביץ'.

הכנס אורגן ע"י החקלאית ובעזרתה האדיבה של מש' רחמלביץ.

בכנס נכחו בני המשפחה, רפתנים רבים, רופאים, חוקרים, חברים ועוד.

השנה נושא הכנס היה.....

הבהלה לחלב – אספקטים כלכליים ממשקיים ווטרינריים,

להל"נ פירוט ההרצאות שניתנו:

· מגמות בענף החלב בעולם והשלכותיהן על משק החלב הישראלי - ד"ר ישראל פלמנבאום

· הבהלה לחלב- האם כל הדרכים להגברת הייצור כדאיות? - ד"ר עודד ניר

· תכנון יצור החלב בעידן ללא מכסות – ד"ר גבי עדין·

· השפעת צפיפות יתר על בריאות, ייצור ורווחת הפרה – סקירת ספרות וסיכונים פוטנציאליים - ד"ר נדב גלאון

מצורפת מצגת של ד"ר ישראל פלמנבאום (מופיעה במצגת השבוע).

המצגות הנוספות מופיעות באתר החקלאית.

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ