קישורים שונים
 
  פעולות הדרכה לעוסקים בענף הבקר
אנא רשמו לפניכם 2 מועדים של פעולות הדרכה לעוסקים בענף הבקר:
פורום רפתות משותפות -17.3.08
יום עיון לדור ההמשך ברפת המשפחתית – 31.3.08

התוכנית לימי העיון וסדר יום יפורסמו בקרוב,
לפרטים נוספים, נא לפנות אל : ריקי מואב – 052-3744434
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ