קישורים שונים
 
  מחירי השחתות לאביב 2008
מחירי השחתות לאביב 2008 נקבעו ללא הסכמה עם ארגון עובדי הפלחה.
להלן המחירים המומלצים ע"י פורום מרכזי המזון:
שחת דגן - 740 ש"ח לטון במתבן.
שחת קטנית - 840 ש"ח לטון במתבן.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ