קישורים שונים
 
  העברת בקר לעזה
נפתחה הדרך למשלוח בקר לעזה
בדבר פרטים והרשמה ניתן לפנות ליואב צור מבאר טוביה בפקס בלבד – 08-8581028

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ