קישורים שונים
 
  רפתני ניר בנים-מאבקינו לשיוך מניות תנובה
לידיעת הרפתנים
בעניין הדיון בבג"ץ במניות תנובה הודיעו לנו שהדיון שהיה אמור להתקיים ב 25.6.8 נדחה ל 24.12.08
נראה לנו לצערנו שלא ניתן לעשות דבר בעניין.

רפתני ניר בנים
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ