קישורים שונים
 
  מכתב לרפתנים-ניוד מיכסות חלב
ליצרני החלב שלום.

לאור הבג"ץ שהגיש "הועד להצלת הענף", לעצור את המכרזה, ותמיכת ההתאחדות במהלך- אידיאולוגית, טכנית (רשת החלב) וכספית, נראה לנו שלא הייתה הפקת לקחים בהנהלת ההתאחדות ושרשרת הטעויות שהחלה בהכרזת מלחמה מיותרת על המכרזה נמשכת. את המחיר נשלם כולנו.

הנהלת ההתאחדות החליטה לתמוך במהלך שעלול לערער את ההסכמות שהושגו עם שר החקלאות על חוק החלב ערב נסיעת המזכיר לחו"ל.

לדעתנו, עניין חוק החלב הוא בעל חשיבות עליונה לענף כולו ואסור לסכן אותו בגלל ויכוחים פנימיים על עניין המכרזה.

לעצם העניין: בתאריך הקובע 14.08.08 הוגשו 147 הצעות רכש לקניית מכסה. מאחורי כל הצעה כזו עומד רפתן ומשפחתו שמוכנים להשקיע סכום לא מבוטל בקניית מכסת חלב ולקדם את משקם.

בתוך כל מעטפה נמצאת גם ערבות בנקאית (שגם היא עולה כסף) להבטחת התשלום. מעבר לכך אנו בטוחים ואף יודעים שישנם עוד רבים שתומכים בשיטה ומסיבותיהם הם לא נגשו למכרז הנוכחי.

מול כל זה חתמו 67 רפתנים (פחות מחצי) על תמיכה בבג"ץ וזאת עם יתרון הפצה של רשת החלב, ושמה שנדרש זאת חתימה ותו לא.

לנו ברור שציבור הרפתנים "הצביע ברגליים", וההתאחדות חייבת לנתק מגע מכל התעסקות במכרזה או בבג"ץ אם היא רוצה להמשיך ולהיחשב כמייצגת של כלל ציבור הרפתנים.

במכתב גלוי למזכיר המ"ב שהפצנו ב3.08.08 ובו קראנו לרפתנים "לא לפחד" ולהגיש הצעות, עמדנו גם על הצורך והרצון להתפתח ולגדול ועל כך ששיטת פדיון המכסות הקודמת- "פשטה את הרגל" ולא נתנה מענה לרוב בעלי הרפתות המושביות בארץ.

לדברים הללו לא ראינו התייחסות או תשובות. כן ראינו בחלק מהסעיפים במכתב למנהל המכסות דמגוגייה לשמה.

נשאר לנו רק לקוות ולייחל ש"הוועד להצלת הענף" לא יקבור אותו.

בברכה

נעם בוצ'לין- באר טוביה

עמיר זולר- באר טוביה

עופר אביגד-אביגדור




 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ