קישורים שונים
 
  ניוד מכסות-חתימות רפתנים
לציבור הרפתנים שלום,
למרות החלטת הבג"צ לפיה על שר החקלאות ועל מנכ"ל מועצת החלב להשיב תוך 21 יום על טענותינו,נמשך הליך המכרזה, הליך שעלול להביא להרס התכנון ולפגיעה בלתי הפיכה בענף החלב, בעיקר במשק המשפחתי.
אנו זקוקים לכמה שיותר חתימות של רפתנים התומכים במהלך; החתימה אינה מחייבת השתתפות כספית.
לקבלת טופס לחתימה על הצטרפות לעתירה פנו אל אחד מהרשומים מטה:

אריה גוברמן - 050-7487912

יאיר ישראלי - 050-5494353

עוזי דובלין - 8272753 -050

ארנון אושרי - 052-4261195

רפי זימן - 052-4857251

משרד עו"ד שלמה כהן -04-8218060

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ