קישורים שונים
 
  מועדי פגישות הפורומים של מגדלי הבקר- הודעה ראשונה
לחברי הפורומים, שלום רב,
"פורום דור ההמשך ברפת המשפחתית" יתקיים 5.1.09 , אולם הסימינרים, בנין שה"מ, הקריה החקלאית, בית דגן
תוכנית כל אחד מהמפגשים ומידע נוסף - ישלחו בהקדם

אנא שריינו המועדים
בברכה
צוות המארגנים: גבי, רן, יוסי וריקי 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ