קישורים שונים
 
  התארגנות הרפת יח"ם רמת הנגב
שלום חברים!
בהוראת פיקוד העורף :
אנו נאלצים לדחות את יום העיון לעובדים התאלנדים
שהיה צריך להערך ביום רביעי ביח"ם.
עד יעבור זעם.....
להתראות בשמחות
שמיל
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ