קישורים שונים
 
  "הליך ניוד המכסות" - מספר 2 - תוצאות...
"הליך ניוד המכסות" - מספר 2 - תוצאות
מחיר שיווי משקל - 2.5 ש"ח לליטר
מנה לרוכשים באזור רגיל - 29,015 ליטרים
מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א' - 36,269 ליטרים
מספר רוכשים שהשתתפו בהליך - 122
מספר פורשים שהשתתפו בהליך- 10
כמות החלב שתועבר בהליך - 3,534,184 ליטרים


פרטים נוספים באתר מועצת החלב.

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ