קישורים שונים
 
  "נעה בשטח" -תמונות וסרטונים שלכם בעבודה בשטח ועם נעה
לרפתנים היקרים שלום
אנו מתחילים להיערך לקראת הכנס השנתי והפעם ברצוננו להכין סרטון שכותרתו "נעה בשטח".
לצורך הכנת הסרטון אנו מבקשים את עזרתכם.
נשמח לקבל מכם תמונות שלכם בעבודתכם עם נעה ו/או עובדים בשטח.
עדיפות לתמונות מצחיקות ומשעשעות.

כמו כן נשמח לקבל סרטונים (סרטונים שניתן לצלם במצלמות רגילות) של עבודתכם בשטח ובמקביל עם נעה. לדוגמא: ניתן להסריט ביקור רופא, הזרעה, המלטה, חליבה, הזנה וכן עבודה מול מסכי נעה.

בברכה

בועז 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ