קישורים שונים
 
  לוח זמנים לפרסום לוח הפרים יוני 2009
מבחן הפרים של יוני 2009 הסתיים ובעקבותיו יתפרסם לוח הפרים בתוספת ההמלצות והסקירה.
הלוח יתפרסם ביום שלישי, ה-30 ליוני בביתן של שיאון בכנס בירושלים ובאתרים של שיאון וההתאחדות.
התחלת השימוש בו יתבצע רק לאחר הורדת קובץ הפרים למחשב וחלוקת הזרמה למזריעים.
היום שבו כל המערכות תהיינה מסונכרנות והמזריעים ותכנת השידוך יעבדו לפי הלוח החדש הוא: יום רביעי ה-8 ליולי.

בברכה,
ד"ר יואל זרון
מנהל מקצועי, שיאון 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ