קישורים שונים
 
  למשתמשי נעה שלום
למשתמשי נעה שלום
רפתנים שעדיין לא התקינו את גרסה 11.05 מתבקשים לבצע לפני שאתם ניגשים להתקנה של הגרסה החדשה כיבוי והדלקה של המחשב.


בברכה
בועז חנוכי

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ