קישורים שונים
 
  בג"צ ניר בנים
הדיון בבג"צ בעניין מניות תנובה ניר בנים
נדחה לתאריך 15.04.2010
תודה
איתי גיל -ניר בנים
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ