קישורים שונים
 
  התראה!!!!!- בענין עובדים זרים לכל הרפתנים
בשל המיידע שחקלאים לא מגיעים לאיזון תיקים למרות התגבור שנעשה בלשכות מירשם האוכלוסין,משרד הפנים קיבל החלטה כי מעסיק שלא יסיים ביצוע איזון תיקים עד ליום 10.12.2009 ההיתרים שניתנו לו להעסקת עובדים זרים בטלים.מעסיק זה לא יוכל בעתיד להגיש בקשה להעסקת עובדים זרים.הודעה רישמית על כך תפורסם באמצעי התקשורת בימים הקרובים.

נא טיפולכם.

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ