קישורים שונים
 
  לוח פרים חדש ביום רביעי
ביום רביעי יופץ למשקים לוח הפרים החדש
משתמשי נעה מתבקשים ביום רביעי לקלוט דרך קליטת הקבצים האוטומטית של נעה את קובץ הפרים וקובץ הגנטיקה, ולהריץ איסוף ובניית נתונים בנטע
פרסום מפורט על לוח הפרים יופץ כתמיד ע"י ד"ר יואל זרון, בהמשך.

בברכה
בועז חנוֹכי
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ