קישורים שונים
 
  החקלאית-הזמנה ורישום לקורס אחראי בריאות ברפת
מחלקת רפואת עדר ב"החקלאית" מודיעה בזאת על פתיחת מחזור שני של קורס לרפתנים המשמשים כאחראי בריאות ברפת החלב.
הקורס מיועד ללקוחות "החקלאית", יועבר ע"י יועצי רפואת עדר של "החקלאית" ומדריכי "נעה" של המב"י.
הקורס מותאם לרפתנים המלווים את הרופא בביקורים ובטיפולים, והאחראים לביצוע חלק מהטיפולים ולתיעוד הנתונים הרפואיים ברפת.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ