קישורים שונים
 
  הודעה ממזכיר התאחדות
חברים שלום
היום יתכנס מטה המאבק לישיבתו הראשונה ההתיצבות היתה מלאה .
במסגרת הישיבה הוחלט על תיקצוב המאבק , כמוכן הוחלט על עקרונות המאבק.
באשר למהלכים אשר הוסכם אלהם אנו נפרסם בלוז המתאים ומראש.
כמוכן הוחלט להמשיך את הפעילות בתחום הפוליטי והתיקשורתי.
אנה המשיכו לעקוב....
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ