קישורים שונים
 
  מכתבו של יעקב בכר לרפתנים
לחברים שלום
בעקבות פניות של חברים אליי בדבר מהלכים שונים של שר התמת במערכות התנועתיות ובמיוחד בכל הקשור לקיבוצית אני מבקש למסור את אשר מסרתי למזכירי התנועות . אנו בהחלט שמחים להירתמותם של התנועות ושל בעלי עמדה שונים מהסקטור הקיבוצי אך יחד עם זאת חשוב לנו להבהיר כי לא מתנהל שום דין ודברים מול ההתאחדות ומימלא איננו שותפים ולא מסכימים לכל מהלך שלא נדון במוסדות ההתאחדות.
אנו מצידנו נשמח להיכנס להליך של הידברות עם המוסדות המוסמכים לכך בהתאחדות. מתחילתה המשבר הודענו כי כחלופה לדוח קדמי פנינו להידברות ועד היום אנו עומדים מאחורי אמירה זאת .כל ניסיון חלילה לעקוף את ההתאחדות או להנחית עליה הסכם שלא דרך מוסדותיה לא יעבור וגורלו יהה כגורלו של דוח קדמי.אני חוזר וקורא לשרי התמת החקלאות המחלבות והרשתות לשבת איתנו ולגבש את ההסכמות לכל מהלך שיביא לפתרון הנכון ביותר.

יעקב בכר, התאחדות מגדלי בקר בישראל

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ