קישורים שונים
 
  ישיבת המטה המורחב נדחת
חברים שלום,
עקב לוח זמנים צפוף כתוצאה מראש השנה ישיבת המטה המורחב נדחת.
על מועד הישיבה הבאה תבוא הודעה בנפרד.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ