קישורים שונים
 
  הודעה חשובה מאת מזכיר ההתאחדות
חברים שלום, כרגע נודע לנו כי בכוונת משרד האוצר להביא להחלטת ממשלה ביום ראשון הקרוב את דוח ועדת קדמי. זוהי קריאה ראשונה, שמרו על ערנות ועקבו באתר.
יעקב בכר
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ