קישורים שונים
 
  מבקשים את עזרת הרפתנים לשיקום רפת כפיר ממושב חניאל
מבקשים את עזרת הרפתנים לשיקום רפת כפיר ממושב חניאל שנהרסה בסופות החורף האחרונות,וגרמה להרג של פרות ועגלות.
הרפת אינה מייצרת וזקוקה לשיקום מהיר.
פרות בתחלובות 1-2 עם תנובות סבירות , ללא רת"ס גבוה , וקרובות יחסית למועד ההמלטה האחרונה יתקבלו בברכה.
כמו כן רצויות גם עגלות צעירות אחרי קולוסטרום, עד גיל הזרעה (לא עגלות הרות).
עניין התשלום יוסדר בין המוכר לקונה.
לתאום ניתן לפנות ל דוד בן עוזיאל מהתאחדות מגדלי בקר – טלפון נייד 052-3728755
צביקה כפיר מושב חניאל טלפון נייד 054-7950606
בית 09-8940434
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ