קישורים שונים
 
  פרסום תוצאות הסופיות של המכרזה וזאת לאחר הבדיקה

לכל החברים שלום,
כפי שהובטח ביצענו בדיקה מחודשת של כל ההצעות שהוגשו במסגרת הליך הניוד (מספר 5) וזאת בעקבות טעות שהתגלתה לאחר פרסום התוצאות.
לאחר ביצוע הבדיקה וחישוב מחודש של נקודת שיווי המשקל, הגענו לשמחתנו, לאותן התוצאות בדיוק.
אשר על כן, יפורסמו היום תוצאות ההליך כדלקמן;
מחיר שיווי משקל 2.33 ₪ לליטר (לא כולל מע"מ)
מנה לרוכשים באזור רגיל - 39,737 ליטר
מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית - 47,684 ליטר
מס' רוכשים שהשתתפו בהליך - 145 יצרנים
מס' פורשים שהשתתפו בהליך - 14 יצרנים
כמות החלב שתועבר בהליך 6,485,040 ליטר


לידיעתכם, דורית
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ