קישורים שונים
 
   תוצאות מעודכנות להליך ניוד מספר 5
לאחר ביצוע בדיקה וחישוב מחדש להלן תוצאות הליך ניוד מס' 5

מחיר שיווי משקל 2.33 ₪ לליטר (לא כולל מע"מ)
מנה לרוכשים באזור רגיל - 39,737 ליטר
מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית - 47,684 ליטר
מס' רוכשים שהשתתפו בהליך - 146 יצרנים
מס' פורשים שהשתתפו בהליך - 14 יצרנים
כמות החלב שתועבר בהליך 6,485,040 ליטר

הודעה חדשה תשלח בימים הקרובים לכל המשתתפים.

בברכה, דורית
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ