קישורים שונים
 
  הודעה על כינוס אספה כללית
אספה הכללית תתקיים ביום ראשון 22.7.2012 בשעה 09:00 בבית ההתאחדות, בפארק תעשייה קיסריה.  
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ