קישורים שונים
 
  לשיקום רפת מכפר קיש שנפגעה כולה מהרעלת בוטוליזם
לשיקום רפת מכפר קיש שנפגעה כולה מהרעלת בוטוליזם
מבקשים את עזרת הרפתנים במכירת פרות חולבות עם תנובות סבירות.
רצוי פרות בתחלובה ראשונה.
המעוניינים יכולים לפנות

לדוד בן עוזיאל –התאחדות מגדלי בקר 052-3728755
רפת אדלר –כפר קיש 050-9088518
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ