קישורים שונים
פרסומים מקצועיים
שנת 2009
מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)
שנת 2008
שילוב מבחן אינטרבול לפוריות בנות במבחני פרים בישראל - א. עזרא וי. ולר

שנת 2007
האם בקיץ אורך ההריון קצר יותר? - בועז חנוכי

תוצאות ראשוניות של הכלאות עם זנים אחרים בעדר הבקר הישראלי- א. עזרא וי. ולר

ניתוח גנטי של משקל עגלים בעדר הבקר לחלב- א. עזרא וי. ולר
שנת 2006
מבחן אינטרבול להמלטות קשות(ה"ק) ותמותת וולדות (ת"ו) - א. עזרא וי. ולר

ניתוח גנטי של יעור התמדה בישראל - י.ולר וא. עזרא

מאמרים בנושא תנובה

ניסוי הכלאות בקליפורניה ובישראל - א. עזרא וי. ולר - 30.5.05

כלי לחישוב חלב - אוגוסט 2005

שיקולים בבחירה וההפעלה של האמצעים להקלת עומס החום - ע. ברמן

סקירה של הכלאות בין גזעים... - אפריים עזרא ויהודה ולר

הפסקה הדרגתית של צינון הפרות ברפת עם בוא התיו

השתתפות ישראל במבחני הישרדות של האינטרבול

השוואת נתוני הולשטיין מקומי למונבליארד, ג'רסי

מבחן פרים חדש - ינואר 2005
מבחן פרים סופי 2004 - אפריים עזרא ויהודה ולר

לוח פרים ינואר 2005

סקירת לוח פרים

המלצת "שיאון" לוח פרים ינואר 2005
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ