קישורים שונים
סיכומי ספר העדר
   29/07/2018 - סיכומי ספר העדר 2017
חוברת סיכום ספר העדר לשנת 2017 בעריכת אפרים עזרא, מוקדשת השנה לכל הרפתנים הוותיקים אשר בפועלם עבודתם וחריצותם הם מאירים את כל הענף שלנו באור יקרות. תודה על ההשראה.  ...
   16/01/2018 - סיכום ספר העדר 2016
סיכןמי ספר העדר לשנת 2016 בעריכת אפרים עזרא, מנהל ספר העדר ...
   26/05/2016 - סיכומי ספר העדר 2015
בעריכת אפרים עזרא, מנהל ספר העדר. חוברת סיכומי ספר העדר 2015 מוקדשת לפועלם רב השנים של חברינו בהתאחדות מגדלי הבקר יאיר זליגר ורמי הירשמן, שפרשו השנה לגמלאות. בשנות השמונים יאיר יזם והקים את מערך המחשוב העצמאי של ביקורת החלב ואיסוף הנתונים בעזרת מסופון. באותו עשור הוקמה המעבדה לבדיקות חלב של התאחדות מגדלי בקר בביתן אהרון, יאיר היה מנהלה. המעבדה קלטה את מכשירי המילקוסקן לבדיקת אחוזי השומן החלבון והלקטוז, ובהמשך את מכשירי הפוסומטיק לספירת תאים סומטיים. יאיר הקים את מערך הכיול ורמי היה המכייל הראשון. יאיר ניהל את המעבדה במקביל לניהול מערך ביקורת החלב. בסוף שנות התשעים הוחלט על הקמת מעבדה מרכזית ויאיר השתתף בהקמת המערכת, אפיונה וניהולה. מתחילת שנות האלפיים ועד יציאתו לגמלאות ניהל את ביקורת החלב ולשכת השרות של ספר העדר. רמי ממקימי מערך כיול מדי החלב ביצע את עבודתו באחריות בקפדנות וביעילות. ואפשר הגעת נתונים מדויקים למערכת המרכזית. רמי, בחריצותו הגיע לכלל הרפתות בכל פינה בארץ ובכל שעה שנתבקש. לשני החברים תודה מכל עובדי התאחדות מגדלי בקר. ...
   02/07/2015 - ספר העדר 2014
סיכומי ספר העדר 2014 ...
   09/07/2014 - ספר העדר 2013
סיכומי ספר העדר 2013 ...
חדשות נוספות
10/07/2014 - ספר העדר 2012
10/07/2014 - ספר העדר 2011
10/07/2014 - ספר העדר 2010
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ