קישורים שונים

     ספר העדר
שנת 2017
דוח ליגה 2017 רפתות שיתופיות
דוח ליגת מושבים

שנת 2016
דוח ליגה 2016 רפתות שיתופיות
דוח ליגת מושבים

שנת 2015
דוח ליגה 2015 רפתות שיתופיות
דוח ליגת מושבים

שנת 2014
דוח ליגה 2014 רפתות שיתופיות
דוח ליגת מושבים

שנת 2013
דוח ליגה משפחתית 2013
הקובץ נערך בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי מ אגודת "יציב " באר טוביה.
בדו"ח הליגה הסופי שיופיע בחוברת השנתית יחולו מספר שינויים
הנגזרים מעדכונים בתנועת העדר של מספר רפתות.

דוח ליגה ארצית רפת שיתופית 2013
הקובץ נערך בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי מ "יציב" רפתני באר טוביה

שנת 2012
דוח ליגה משפחתית לשנת 2012

דוח ליגה ארצית רפת שיתופית 2012

שנת 2010
ליגה מושבית 2010
"הדו"ח נערך בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי"
ניתן להשתמש בפקודות המקרו
ע"י הורדת רמת האבטחה לרמה נמוכה.
יאיר זליגר-ה.מ.ב.

ליגה שיתופית 2010

שנת 2009
 • סיכום ספר העדר 2009


 • ליגה מושבית 2009

 • "הדו"ח נערך בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי"
  ניתן להשתמש בפקודות המקרו
  ע"י הורדת רמת האבטחה לרמה נמוכה.

 • ליגה שיתופית 2009
  הקובץ נערך בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי.
  ניתן להשתמש בפקודות המקרו
  ע"י הורדת רמת האבטחה לרמה נמוכה
  יאיר זליגר- ה.מ.ב.


 • שנת 2008
 • ליגה מושבית 2008

 • ליגה שיתופית 2008
  הקובץ נערך בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי)
  ניתן להשתמש בפקודות המקרו
  ע"י הורדת רמת האבטחה לרמה נמוכה.)


 • שנת 2007
 • הליגה המושבית 2007
  (עריכה בפקודות מקרו ע"י כרמל יערי מ- "אמבר" )

 • ליגה שיתופית 2007
  (עריכת הקובץ ע"י כרמל יערי מ "אמבר" )


 • שנת 2006
 • ליגה מושבית
  (עריכת הקובץ ע"י כרמל יערי מ "אמבר" )

 • ליגה שיתופית
  (עריכת הקובץ בפקודות מקרו
  ע"י כרמל יערי מ "אמבר" )

 • שנת 2005
 • ליגת המושבים
  (עריכת הקובץ בפקודות מקרו
  נעשתה ע"י כרמל יערי מ"אמבר")
 • ליגת שיתופית • שנת 2004
 • ליגת קיבוצים
 • ליגת מושבים • שנת 2003
 • ליגת קיבוצים
 • ליגת מושבים • שנת 2002
 • ליגת קיבוצים
 • ליגת מושבים • שנת 2001
 • ליגת קיבוצים
 • ליגת מושבים
 • מבחן פרים - מרץ 2001
 • ליגת פוריות קיבוצים
 • ליגת פוריות מושבים • שנת 2000
 • סיכום ספר העדר
 • ליגת קיבוצים
 • ליגת מושבים
 • כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ