איציק סיאני טילוף בקר ומכירת מתקנים וציוד לטילוף

0026 328( די די פיקס ( פטריה DD FIX המלצת ד"ר גבי קניגסוולד על
לפרטים לחץ כאן


ניסיון טילוף בשיטה האמריקאית משנת 2001
siani@bezeqint.net