מוצרים
          כוספה סויה מקולפת 48%
          כוספה לפתית
          קליפות סויה
          שמן סופסטוק
          גרעינים : תירס
   מנהלת שיווק ומכירות חטיבת אגרו מזון
          אסתי קרן          
           Esti.keren@shemen.co.il          
          נייד : 0526088080          
           טל: 04-8604646          
           פקס: 04-8660955          

מכירות - חטיבת אגרו
           פזית ישראל- חט' אגרומזון          
           pazit.israel@shemen.co.il           
           נייד 0526088083           
          פקס:04-8660955