קישורים שונים
תקנות ונהלים
   08/12/2016 - סידורי בטיחות אש ברפתות
סידורי בטיחות אש ברפתות ...
   08/12/2016 - מצ"ב מכתבו של סגן מפקד כיבוי אש ארצי
מצ"ב מכתבו של סגן מפקד כיבוי אש ארצי ...
   20/07/2015 - איסור פגיעה לא מידתית בבקר
שמירה על רווחת בעלי חיים היא חלק מתפקידו של כל מי שעוסק בגידולם ובטיפול בהם. כדי למנוע חריגות והפרות של החוק, ברצוני לחזור ולהדגיש מספר נקודות: ...
   30/03/2015 - נוהל השקעות בהתאם להסכם לוקר
השקעות ברפת החלב בהתאם למסמך ההבנות וכנגד הפחתת מכסות ...
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ