קישורים שונים
תקנות ונהלים - שירותים וטרינריים
   11/12/2016 - הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת
מדריך למשתמש מערכת למגדלים ...
   11/12/2016 - הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת
הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת ...
   11/12/2016 - הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת
הוראה לחיוב חשבון  ...
   02/11/2015 - הודעה על אירוע ברוצלוזיס ברפת רן, קיבוץ רביבים
הודעה על אירוע ברוצלוזיס ברפת רן, קיבוץ רביבים ...
   21/10/2015 - הופעת מחלה המורגית אפיזואוטית במשקי בקר בישראל 2015
הופעת מחלה המורגית אפיזואוטית במשקי בקר בישראל 2015 ...
חדשות נוספות
23/07/2015 - איסור פגיעה לא מידתית בבקר – שירותים וטרינריים
12/07/2015 - נוהל למגדלי בקר
26/05/2015 - ניפוק תרכיבי קדחות קרצית הבקר ע"י השו"ט ואופן ביצוע החיסונים
26/05/2015 - נוהל ניפוק תרכיבי קדחת בקר ואופן ביצוע חיסונים
26/05/2015 - פינוי פגרי בקר לכילוי באתריםמטמנות לסילוק פסולת מעורבת
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ