קישורים שונים
תקציב ותוכניות עבודה ל-2017
תקציב

תוכנית עבודה – מחלקת ביקורת חלב וספר עדר – מנהלת המחלקה: שירלי לגזיאל

תוכנית עבודה – מחלקת הדרכה ושיפוט – מנהל המחלקה: דוד בן עוזיאל

תוכנית עבודה - תכנת הניהול נעה - מנהל המחלקה: ד"ר יניב לבון

תוכנית עבודה – מעבדה מרכזית – מנהלת המחלקה: ד"ר מרינה גיפס

תוכנית עבודה – ספר עדר – מנהל המחלקה: אפרים עזרא

כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ