טיפוח

חישוב הערכים הגנטים :מספרים, עובדות, ופירושים:
דניאל הוכמן - שה"מ

מאי 2004

ספטמבר 2002

אפריל 2002

אוגוסט 2001

מאי 2001

2000 נובמבר

מאי 2000

אפריל 1999

אוקטובר 1999

לקראת השינוי הצפוי בקוו הבסיס הגנטי
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ