קישורים שונים
 
אתר יצרני חלב של תנובה


כניסה לאתר היצרנים החדשניתן לפנות למוקד שירות היצרנים 1-800-800-766 ולפתוח פניה
או לפנות למבקרי המשקים

הורדת adobe reader מהאינטרנט
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ