קישורים שונים
   19/02/2017 - עדכון מדיניות תשלום – פברואר 2017
שלום לכולם.
מצורף עדכון מדיניות תשלום חלב חריג 2017. השינוי הוא בהגדלת רצועת חלב חריג א מ-4% ל-6% כל השאר ללא שינוי.
לגבי תוספת המכסה, הנושא הוא ביורוקרטי ויובא לאישור תקנות בוועדות הכנסת למיניהן במרס
 ...
   16/02/2017 - שרותי אקול ענת קשב בע"מ עבור רפתני ישראל
שרותי אקול ענת קשב בע"מ עבור רפתני ישראל ...
   08/02/2017 - פה וטלפיים עוטף עזה - הודעה מס' 5
פה וטלפיים עוטף עזה - הודעה מס' 5 ...
   13/02/2017 - מחלת פה וטלפיים - מפה
מחלת פה וטלפיים - מפה ...
   29/01/2017 - דוחות ליגה מושבים לשנת 2016
דוחות ליגה מושבים לשנת 2016  ...
חדשות נוספות
29/01/2017 - דוחות ליגה קיבוצים לשנת 2016
24/01/2017 - המשק המשפחתי בענף החלב - פניה אישית
24/01/2017 - עדכון; מקררים במחלבות
24/01/2017 - מכלי מים לשעת חירום המתאימים לרפתות מושביות למסירה.
15/01/2017 - סמינר - המשק המשפחתי בענף החלב
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
19.2.17
לחיפוש בחוברות
לאתר משק הבקר
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ