קישורים שונים
   21/08/2017 - הודעה לרפתנים - פעילות המעבדה בתקופת החגים
הודעה לרפתנים - פעילות המעבדה בתקופת החגים

 ...
   10/08/2017 - הערכות חברת שיאון למתן שרותי הזרעה בראש השנה
הערכות חברת שיאון למתן שרותי הזרעה בראש השנה ...
   17/08/2017 - קורס הזנת מעלי גירה - הלכה ומעשה – הפקולטה לחקלאות
קורס הזנת מעלי גירה - הלכה ומעשה – הפקולטה לחקלאות ...
   17/08/2017 - קורס הזנת מעלי גירה - הלכה ומעשה – הפקולטה לחקלאות
קורס הזנת מעלי גירה - הלכה ומעשה – הפקולטה לחקלאות ...
   14/08/2017 - הזמנה לקורס ניהול רפת
הזמנה לקורס ניהול רפת ...
חדשות נוספות
09/08/2017 - סקירת לוח פרים אוגוסט 2017
09/08/2017 - לוח פרים אוגוסט 2017.
30/07/2017 - קורס בנושא הזנת מעלי גירה
30/07/2017 - חוזר בנושא חשש למחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 בדרום רצועת עזה
27/07/2017 - כלבים משוטטים
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
20.8.17
לחיפוש בחוברות
לאתר משק הבקר
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ