קישורים שונים
   19/08/2018 - דוח מנכל + מצגת
דוח מנכל 19.8.18 ...
   19/08/2018 - דוח מנכל + מצגת
מצגת ...
   15/08/2018 - סקירת לוח הפרים אוגוסט 2018 והמלצת שיאון
לוח פרים - אוגוסט 2018 ...
   15/08/2018 - סקירת לוח הפרים אוגוסט 2018 והמלצת שיאון
המלצת שיאון-אוגוסט 2018 ...
   15/08/2018 - סקירת לוח הפרים אוגוסט 2018 והמלצת שיאון
סקירת לוח פרים - אוגוסט 2018 ...
חדשות נוספות
18/03/2018 - רווחת הפרה - סקר מטעם התאחדות מגדלי בקר ומשרד החקלאות
08/08/2018 - הערכות לקראת לוח פרים אוגוסט 2018
07/08/2018 - נוהלי עבודה של חברת שיאון בחגי תשרי תשע"ט
06/08/2018 - הודעה לרפתנים – פרסומים בתקשורת
31/07/2018 - מחיר מטרה רבעון 3 2018
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
19.8.18
לחיפוש בחוברות
לאתר משק הבקר
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ