קישורים שונים
   29/05/2018 - יום החלב במשרד ראש הממשלה
יום החלב במשרד ראש הממשלה ...
   29/05/2018 - הזמנה לקורס פוריות והזרעה מלאכותי 2018
הזמנה לקורס פוריות והזרעה מלאכותי 2018 ...
   21/05/2018 - קול קורא - כנס מדעי הבקר
קול קורא - כנס מדעי הבקר ...
   17/05/2018 - משתמשי נעה, שימו לב
לכל משתמשי נעה שנתקלו בבעיה בקליטת קובץ טבלאות ואינם מצליחים להפעיל את התוכנה יש לאתחל את המחשב מחדש (כיבוי והדלקה),  ...
   09/05/2018 - מודעת דרושים - שיאון
מודעת דרושים - שיאון ...
חדשות נוספות
07/05/2018 - הזמנה לאסיפת שיאון 2018
22/04/2018 - פה וטלפיים בגזית - הודעה מס' 3
15/04/2018 - דוח מנכל 15.4.18
15/04/2018 - לוח הפרים אפריל 2018: סקירה ונתוני הלוח
15/04/2018 - לוח הפרים אפריל 2018: סקירה ונתוני הלוח
לארכיון החדשות...
דוח מנכ"ל
10.6.18
לחיפוש בחוברות
לאתר משק הבקר
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ